Lịch sử hình thành


Hưởng ứng phong trào khởi nghiệp, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Nguồn Nhân lực (HRID) được thành lập tháng 1 năm 2009 với mục tiêu ban đầu là phát triển tiềm năng con người trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo ngoại ngữ, thiết kế, in ấn quảng cáo, truyền thông, xây dựng thương hiệu. tư vấn quản lý khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành.

Giai đoạn đầu kể từ khi thành lập Công ty đã triển khai hoạt động trong hai ngành là đào tạo ngoại ngữ với thương hiệu trung tâm ngoại ngữ PARAGON và thiết kế, in ấn quảng cáo với thương hiệu IN HOÀNG GIA, qua đó từng bước khẳng định vị thế kinh doanh của doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng.

Qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển, quy mô sản xuất kinh doanh và tính chuyên nghiệp của Công ty ngày càng được nâng cao. Vị thế và thương hiệu IN HOÀNG GIA đã và đang khẳng định chất lượng, tạo lập được uy tín đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố và trong khu vực.

Với định hướng phát triển dài hạn, Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Nguồn Nhân lực (HRID) đang từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động của các thương hiệu để xây dựng mô hình nhóm công ty, đẩy mạnh mọi mặt phát triển kinh doanh với mục tiêu duy trì và phát triển thương hiệu IN HOÀNG GIA ngày càng lớn mạnh đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và đất nước.