Tầm nhìn chiến lược

Xây dựng một thương hiệu IN HOÀNG GIA lớn mạnh hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, in ấn và gia công các sản phẩm in ấn phục vụ quảng cáo truyền thông tại thành phố Hải Phòng, đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ thiết kế in ấn chất lượng cao của các doanh nghiệp, tổ chức ở thành phố Hải Phòng và khu vực trong giai đoạn 2016 - 2020.