Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp In Hoàng Gia cần tuyển dụng các vị trí sau:

Xem thêm